TAHEK Logo

8. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS

8. ULUSLARARASI TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ

Program

09:00-16:30 Registration
16:30-17:30 Opening Ceremony and Preconference Press Release
09:00-10:30 Registration
10:30-11:00 Opening Addresses
11:00-12:00 Strong and Weak Points of Primary Health Care System (EN)

Speakers: Bodosakis Merkouris (GR), Petros Pappas (GR)

Chair: Mehmet Ungan

Language: English

12:00-13:00 Lunch Break
13:00-13:45 Being the family's physician (TR)

Ailenin Hekimi olmak

Speaker: Süleyman Görpelioğlu

Chair: H. Nezih Dağdeviren

Language: Turkish

13:45-14:45 To be the physician for all the family members (TR)

Tüm aile bireylerine hekimlik yapabilmek

Speakers: Mustafa Fevzi Dikici, Hülya Parıldar, Mustafa Kürşat Şahin

Chair: Pemra Cöbek Ünalan

Language: Turkish

14:45-15:15 Coffee Break
15:15-16:30 Management of lifestyle of individuals and families (TR)

Birey ve ailenin yaşam tarzını yönetebilmek

Speakers: Ersin Akpınar, Zeynep Tuzcular Vural, Işık Gönenç

Chair: Erkan Melih Şahin

Language: Turkish

16:30-17:30 Chronic patients and their families: a common journey with the family physician (EN)

Speakers: Mehmet Ungan (TR), Radost Asenova (BG), Gergana Foreva (BG)

Chair: Esra Saatçı

Language: English

09:00-09:45 To be the physician of chronic patients and their families (EN)

Speaker: Sakis Symeonidis (GR)

Chair: Radost Asenova (BG)

Language: English

09:45-10:30 Being the physician of terminal patients and their family/caregivers (EN)

Speaker: Liljana Ramasaco (AL)

Chair: Valentina Madjova (BG)

Language: English

10:30-10:45 Coffee Break
10:45-12:00 Family physician in coordination with public and social support services (TR)

Kamusal ve sosyal hizmetlerin koordinasyonunda Aile Hekimi

Speakers: Pemra Ünalan, Erdinç Yavuz, Hilal Özkaya

Chair: Seçil Arıca

Language: Turkish

12:00-13:00 Lunch Break
13:00-13:50 7th Family Medicine Residents' Assembly (TR)

7. Aile Hekimliği Asistan Buluşması

FM Training in Universities and recent developments

Üniversitelerde Aile Hekimliği uzmanlık eğitiminde güncel durum; neler değişti?

Speakers: Büşra Bilgiç Yaprak, Onur Büyükkıyıcı

Chair: Önder Sezer

13:00-14:45 Oral Presentations (Hall B)

Chair: Yasemin Karal

Presentations:
 • Bir Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Adli Olarak Yönlendirilen Cinsel İstismar Olgularının Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi - Leyla Bozatlı
 • Çocuk Gastroenteroloji Polikliniğinde Ailevi Akdeniz Ateşi Tanısı Alan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi - Bağdagül Aksu
 • Comparison of Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Grafting with Healthy Controls During Phase 3 Rehabilitation Period - Umut Yıldız
 • Dil-konuşma gecikmesi olan çocuklara niçin daha erken ulaşamıyoruz? - Şule Yılmaz
 • Pulmoner hipertansiyonu olan izole koroner arter hastalarinin cerrahi sonuçlarinın değerlendirilmesi - Timucin Aksu
 • Spontan kaburga kırığı olgularının değerlendirilmesi - Mustafa Kuzucuoğlu
 • The attitudes and behaviors of the physicians in the family health centers of Edirne province, on rational drug use and adverse effects - Ruhan Deniz Topuz
 • The evaluation of the relationship between the pain in menstrual period and the amount of fluid in both intracellular and extracellular compartments - Gizem Nur Akbaş
 • Yenidoğan işitme taraması sonuçları - Memduha Taş
13:50-14:45 7th Family Medicine Residents' Assembly (TR)

7. Aile Hekimliği Asistan Buluşması

FM Training in Training and Research Hospitals and recent developments 

SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Aile Hekimliği uzmanlık eğitiminde güncel durum; neler değişti?

Speakers: Kübra Makara Peşin, Enver Bakmaz

Chair: Memet Taşkın Egici

14:45-15:15 Coffee Break
15:15-15:45 7th Family Medicine Residents' Assembly (TR)

7. Aile Hekimliği Asistan Buluşması

Impressions on family practice in Europe (England) 

Yurt dışında Aile Hekimliği izlenimleri (İngiltere)

Speakers: Gözde Günindi

Chair: Güzin Zeren Öztürk

15:15-17:30 Oral Presentations (Hall B)

Chair: Pemra Cöbek Ünalan

Presentations:
 • Bel ağrısı tutumları ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması, iç tutarlılığı ve geçerliği: pilot çalışma - Hilal Ata
 • Birinci basamak sosyal sağlık hizmet alıcılarının aile hekimlerinden sağladığı sosyal faydanın analizi: 2012 ve 2017 karşılaştırması - Murat Çiftçi
 • Böbrek tümörü erken tanısında aile hekimliğinin önemi - Batuhan Öğüt
 • Hekimlerin Defansif Tıp Uygulamaları ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi - Zerrin Gamsızkan
 • High-normal thyroid-stimulating hormone level may play role attention deficit and hyperactivity disorder in children and adolescents - Mengühan Araz Altay
 • Kronik öksürük nedeni ile müracaat eden hastaların önceki tanı ve tedavileri ile son tanı ve tedavilerinin karşılaştırılması - Canan Yolcu
 • Magnetic resonance evaluation of cardiac thrombus and comparison with transthoracic echocardiography results - Fethi Emre Ustabaşıoğlu
 • Sağlık personellerinin aile hekimlerinden sağladığı sosyal faydanın analizi - Murat Çiftçi
 • Tip 2 diyabetik Wistar Albino sıçanlara uygulanan tekli doymamış yağ asitleriyle zenginleştirilmiş veya yüksek yağlı diyetlerin lipid profiline etkisi - Leyla Tevfikoğlu Pehlivan
 • Üniversite öğrencilerinin fast food tüketim alışkanlıkları ile antropometrik ölçümleri arasındaki ilişkisi - Leyla Tevfikoğlu Pehlivan
 • Zayıf bireyler ile obez bireyler arasında vitamin D düzeyinin ve metabolik parametrelerin karşılaştırılması - Ahmet Keskin
15:45-17:30 7th Family Medicine Residents' Assembly (TR)

7. Aile Hekimliği Asistan Buluşması

Residents' Forum on family medicine training

Serbest Forum: Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi

Chair: H. Nezih Dağdeviren, Dilek Toprak

09:00-09:45 Breaking Bad News (EN)

Speaker: Valentina Madjova (BG)

Chair: Liljana Ramasaco (AL)

Language: English

09:00-10:15 Oral Presentations (Hall B)

Chair: Dilek Toprak

Presentations:
 • 6 Ay-13 yaş arası çocuklarda demir eksikliği anemisi prevalansı ve etkileyen faktörler - Sinan Tüfekci
 • Aile hekimliği asistanlarının klinik rotasyonlar sırasında yaşadıkları sıkıntılar: kalitatif çalışma - Mustafa Fevzi Dikici
 • Evaluation of the relationship between serum uric acid level and migraine in adult females - Vasfiye Burcu Dogan
 • The School Milk Project Conducted in Primary Schools and Parents' Views on the Issue - Sinan Tüfekci
 • Tip 1 diyabetli hastalarda otoimmün tiroidit ve çölyak hastalığı sıklığı - Burcu Doğan
 • Üniversite öğrencileri arasında sosyal medya kullanımı ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi - Mustafa Fevzi Dikici
09:45-10:15 Family physician's experience with advanced techniques: an example from Romania (EN)

Speakers: Iacob Mihai Sorin (RO)

Chair: Ayşe Çaylan

Language: English

10:15-10:45 Coffee Break
10:45-12:00 Oral Presentations (Hall B)

Chair: Yeşim Hülya Uz

Presentations:
 • Aile hekimliği asistanlarının bilimsel araştırma yapma hakkındaki beceri, tutum, uygulamaları ve yaşadıkları engellerin değerlendirilmesi - Mustafa Kürşat Şahin
 • Aile hekimliği asistanlarının kanıta dayalı tıp hakkında bilgi, tutum ve uygulamaları - Mustafa Kürşat Şahin
 • Bitkisel ilaç kullanan erişkin olguların pre-operatif dönemde değerlendirilmesi - Kutlu Hakan Erkal
 • Eklem Hipermobilitesinin Fiziksel Fitness Üzerine Etkileri - Hande Özdemir
 • Metil alkol intoksikasyonu ile yoğun bakımda takip edilen olguların geriye dönük analizi - Fatih Doğu Geyik
 • Sistemik Risk Altında Bulunan Hastalarda Ağız ve Diş Hastalıklarının İnsidansının İncelenmesi - Burhan Can Çanakçi
10:45-12:00 Oral Presentations (Hall C)

Chair: Elif Gülsüm Ümit

Presentations:
 • 14-18 yaş arasındaki genç yetişkin bireylerin ağız ve diş bölgesine ait hastalıkların insidansının incelenmesi - İrem Çetinkaya
 • Ayakta kapalı kinetik zincir pozisyonunda değerlendirilen diz propriosepsiyonu ile denge arasındaki ilişki - Hilal Başak Can
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sağlık Algısı Düzeyi İle Sağlıklı Yaşam Davranışları Arasındaki İlişki - Özgü İnal
 • Tıp fakültesi öğrencilerinin öğrenme çeşitliliğinin araştırılması – Trakya Üniversitesi örneği - Önder Sezer
 • Trakya bölgesinde ortodontik tedaviye başvuran hastaların iskeletsel maturasyon dönemi - Pamir Meric
 • Transarterial chemoembolization (TACE) for hepatocellular carcinoma (HCC): time to response of treatment and evaluation of contrast enhancement pattern on Magnetic Resonance Imaging (MRI) - Osman Kula
 • Üniversite Öğrencilerinde Cinsiyete Göre Düzenli Fiziksel Egzersiz Yapma Durumlarının ve Vücut Kütle İndeksinin Araştırılması - Özgü İnal
10:45-12:00 Raising a Family Physician (TR)

Aile Hekimliği Uzmanı yetiştirmek

Speakers: Mehmet Uğurlu, Dilek Toprak

Chair: Serdar Öztora

Language: Turkish

12:00-12:30 Closing Ceremony
13:00-14:45 Oral Presentations (Hall B)

Chair: Önder Sezer

Presentations:
 • Aile hekimliği pilot uygulamasının başladığı ilk ilde üçüncü basamak hastanesi çocuk hastalıkları polikliniklerine başvuru sayılarının dokuz yıllık analizi - Feruza Turan Sönmez
 • Bacillus Clausii for the prevention of antibiotic associated diarrhea: a pilot, prospective control study - Ahmet Sami Yazar
 • Birinci basamak hekimlerinin 0-2 yaş periyodik sağlık muayenelerine bakış açısı: nitel bir araştırma - Gökburak Atabay
 • Çölyak hastası çocukların değerlendirilmesi - Güzide Doğan
 • Effects of prenatal education and hospital types on types of delivery - Gökmen Özceylan
 • Evaluation of thyroid function tests in patients with newly diagnosed gestational diabetes mellitus - Müjgan Gürler
 • Hospitalization and ambulatory rates of geriatric emergency department users: how many of them are real urgency? - Feruza Turan Sönmez
 • Prostat kanseri taraması hakkında erkeklerin bilgi, tutum ve davranışları - Bayram Doğan
 • The effect of smoking on metabolic control in patients with type 2 diabetes - Müjgan Gürler
13:00-14:45 Oral Presentations (Hall C)

Chair: Sedef Duran

Presentations:
 • Acil olmayan adli olgulara birinci basamak sağlık hizmetlerinde yaklaşım ile ilgili yapılmış son on yıllık çalışmaların değerlendirilmesi - Naile Esra Saka
 • Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvuran hastalarda sigara içme sıklığı ve sigara hakkındaki bilgi, tutum ve bununla ilişkili risk faktörlerinin araştırılması - Hüseyin Nejat Küçükdağ
 • Koroner arter hastalarının hiperlipidemik tedavi kullanma durumları - Ayça Gültekin Ulusan
 • Normal Kilolu Ve Fazla Kilolu Kadınlarda Vücut Yağ Oranının Antropometrik Ve Metabolik Parametrelerle İlişkisi; Normal Kilolu Obezite Kavramı - Hüseyin Nejat Küçükdağ
 • Sigarayı bırakanların bırakamayanlardan farkı ne? Prospektif çalışma - Melike Mercan Başpınar
 • Termokoter yardımlı sünnette daha az komplikasyon için cihazı kullanım prensipleri - Osman Akyüz
 • Üroloji poliklniğine başvuran hastalarda sigaranın sağlık üzerine olan zararlarının bilinirliliği, sigara kullanımı sıklığı ve yeterli bilgilendirme sonrası hastaların sigara kullanımı üzerindeki tutum ve davranışları - Cevper Ersoz
13:00-14:45 Oral Presentations (Hall D)

Chair: Hülya Parıldar

Presentations:
 • Evaluation of relationship between radiological stage and quality of life in patients with knee osteoarthritis - Serdar Kılınç
 • Genel cerrahi rotasyonunun aile hekimliği uzmanlık eğitimi alan asistanlara katkısı var mı? - İsmail Arslan
 • Graves hastalığının hemogram parametrelerine etkisi - İsmail Arslan
 • Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyleri Ve Davranış Durumlarının Değerlendirilmesi - Merve Ezgi Cifci
 • Simüle hasta uygulamasında öğrencilerin anamnez alma becerilerinin öğrenci, hasta ve öğretim üyesi gözünden değerlendirilmesi - Sanem Nemmezi Karaca
 • The effect of percutaneous biliary drainage on bilirubin levels in malignant biliary obstructions - Cesur Samancı
 • The relationship of the pilonidal sinus with life style and nutritional habits - Yurdakul Deniz Firat
 • Viewpoint of pregnant women towards prenatal screening tests in the east of Turkey - Sanem Nemmezi Karaca
15:00-16:45 Oral Presentations (Hall B)

Chair: Cemil Işık Sönmez

Presentations:
 • Akciğer operasyonu geçiren hastalarda sarkopeninin postoperatif mortaliteye etkisi - Kemal Karapınar
 • Akut miyokard infaktüsü tanısı konulan genç hastaların demografik özellikleri ve kardiyovasküler risk faktörlerinin incelenmesi - Muhammet Gurdogan
 • Birinci basamakta psikiyatri hastalarına tanı konulma oranları - Cemil Ulusan
 • Implementation of American Heart Association’s cardiovascular screening criteria in student athletes - Öykü Barutçu
 • Must be considered in the differential diagnosis with myocardial infarction: Takotsubo Cardiomyopathy - Nilay Solak
 • Sigara bırakma polikliniğine başvuran bireylerde içilen sigara miktarını etkileyebilecek faktörlerin değerlendirilmesi - Gülşah Çetin
 • Sigara bırakma polikliniğine başvuran hastaların sosyodemografik özellikleri ve Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi ile ilişkisi - Yunus Karagöz
 • Üçüncü basamak eğitim ve araştırma hastanesinde takipli yaşlı hastalarda diyabetin yükünün değerlendirilmesi - Şeyma Gökçen
 • Üniversite öğrencilerinin yüz antropometrik ölçümlerinin artistik anatomi açısından fotografik analiz yöntemleriyle değerlendirilmesi - Taylan Önal
 • Yetişkin Bireylerin Sindirim Sistemi Problemlerinde Besin Ve Bitkisel Ürün Kullanım Durumları - Dilan Barlin
15:00-16:45 Oral Presentations (Hall C)

Chair: İsmail Arslan

Presentations:
 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin diyet kalite ve yaşam tarzı indekslerinin karşılaştırılması - Zehra Seray Eskiocak
 • Demographic features of fall related trauma in geriatric population in emergency department: 5 years experience - Hüseyin Çetin
 • Do we know how (not) to write a forensic report? - Nükhet Aladağ Çiftdemir
 • İdrar yolu enfeksiyonu tanısında tam idrar tetkiki ve klinik özelliklerin kültür sonuçları ile korelasyonu - Murat Öztürk
 • Obezlerde düşme korkusunun değerlendirilmesi (ön çalışma) - Özge Bütünay
 • Palyatif bakım servisinde yatmakta olan hastalara bakım verenlerin bası yarası bilgi düzeyinin değerlendirilmesi - Hilal Özkaya
 • Palyatif bakım merkezinde yatan kanser hastalarında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama prevalans ve nedenlerinin araştırılması - Hilal Özkaya
 • Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin besin destek ürünleri tüketim ve bilgi düzeylerinin saptanması - Zehra Seray Eskiocak
 • Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin etiket okuma beceri ve anlama düzeyinin değerlendirilmesine yönelik bir çalışma - Seher Can
 • Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ile yeme tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi - Seher Can
15:00-16:45 Oral Presentations (Hall D)

Chair: Sedef Duran

Presentations:
 • Partner Abuse Scalası’nın geçerlilik güvenirliği çalışması - Hatice Deniz Özdemir
 • 18-49 Yaş Arası Kadınların Menstruasyon Semptomlarını Azaltmaya Yönelik Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri - Hatice Kahyaoğlu Süt
 • Analysis of PET/CT findings in pulmonary sarcoidosis - Fazlı Yanık
 • Bebek Masajının Anne ve Bebek Uyku Düzeni Üzerine Etkisi: Sistematik Derleme - Hatice Kahyaoğlu Süt
 • Menopozal dönemde Kupperman İndeksi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki - Kübra Makara Peşin
 • Menopozun beden algısı ve depresif semptomlara olan etkisinin araştırılması - Sena Yildirim
 • Obezite merkezi hizmetlerinin değerlendirilmesi - Mahcube Cubukcu
 • Pulmonary hamartoma, the most benign neoplasm of lung: evaluation of surgical outcomes - Fazlı Yanık
 • Sağlık hizmeti kullanıcılarının sağlıklı hayat merkezlerine dair algılarının ve beklentilerinin değerlendirilmesi - Aysu Kurtuldu
 • The comparison of open and laparoscopic cholecystectomies applied in the general surgery clinic of Trakya University Faculty of Medicine - Dogan Albayrak
09:00-17:30 Social Event